COLONICTERAPEUTTIKOULUTU

Suomen Colonicyhdistys ry:n hyväksymä Colonicterapeuttikoulutus alkaa

Koulutuksen laajuus on 35,5op/981h ja koulutusaika opiskelijan aikaisemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta riippuen 1-1½vuotta. Koulutuksen laajuus vastaa Luonnonlääketieteen keskusliitto ry:n terapeuttikoulutuksen vaatimuksia.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa vaihtelevat lähiopiskelujaksot (viikonloppu-opiskelu 1-3 kuukauden välein), työssäoppimisjaksot sekä itsenäinen opiskelu. Osan opinnoista opiskelija hankkii itsenäisesti muilta koulutuksen tarjoajilta.

Koulutuksen hinta 2000€ - 3000€ määräytyy sen mukaan, mikä opiskelijan koulutus ja työkokemus ovat. Koulutus maksetaan osioittain sitä mukaa, kun opinnot etenevät.

1. Lähiopiskelujakso (1op)

Aika:

Paikka:

Hinta: 200€

Asiantuntija:

Tavoitteet:

Opiskeluviikonlopun tavoitteena on

- perehtyä yhdessä koulutussuunnitelmaan niin, että opiskelijalle muodostuu selkeä kuva koulutukseen kuuluvista opinnoista ja että opiskelija pystyy perehtymisen jälkeen aloittamaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisen, etenkin työssäoppimisen osalta

- syventää opiskelijan tietämystä ruuansulatuskanavan rakenteesta, normaalista toiminnasta sekä ruuan matkasta suusta ulosteeksi peräsuoleen (Tehtävä 1.),

- perehtyä colonicterapian edellyttämiin tila-, väline- ja hygieniavaatimuksiin niin, että opiskelijat voivat aloittaa "oman toiminnan suunnittelun"

Pääsyvaatimukset:

Opiskelijalta edellytetään täysi-ikäisyyttä, mieluiten terveydenhuollon/ luontaisterapia-alan koulutusta tai muuta soveltuvaa koulutusta.

Lisätietoja ja koulutukseen ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset maksamalla osallistumismaksun 200€ tilille


TÄLLÄ HETKELLÄ LISÄTIETOJA ANTAA: Katriina Peuhkuri katriinaspa@gmail.com


Tervetuloa opiskelemaan, sillä tämä koulutus tulee tarpeeseen!