Eettiset ohjeet

COLONIC-TERAPEUTIN EETTISET SÄÄNNÖT

 

Colonic – terapeutin työ on ammatti, joka vaatii ammattitaitoa ja halua toimia korkeiden eettisten periaatteiden mukaan. Siksi haluan noudattaa seuraavia ohjeita.

 

  1. 1.   Colonic -terapeuttina teen työtäni rakkaudesta ihmiseen ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on asiakkaiden terveyden ylläpitäminen ja palauttaminen sekä inhimillisten kärsimysten lievittäminen.
  2. 2.   Kohtelen asiakkaitani tasa-arvoisesti riippumatta heidän elämäntilanteestaan, kulttuuristaan, rodustaan, elämänkatsomuksestaan, kansallisuudestaan tai yhteiskunnallisesta asemastaan.
  3. 3.   Kunnioitan asiakkaan oikeutta määrätä omasta hoidostaan. En milloinkaan estä tai viivytä asiakkaan hakeutumista lääkärin hoitoon.

Päinvastoin kehotan häntä niin, jos havaitsen aihetta siihen.

Jos asiakas kehotuksesta huolimatta kieltäytyy ottamasta yhteyttä lääkäriin, harkitsen vakavasti hoitosuhteen keskeyttämistä.

  1. 4.   Kehitän jatkuvasti ammattiosaamistani mm. itseopiskelulla, opintopiireillä ja osallistumalla vuosittain jatkokoulutukseen. Pyrin ymmärtämään oman ammattitaitoni rajat, jotta tiedän, millaisista hoitotapauksista minun on syytä luopua.
  2. 5.   Pidän salassa kaiken asiakkaaseen liittyvän. Voin antaa tietoja kolmannelle henkilölle vain asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä tai yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Säilytän asiakasta koskevan aineiston lukitussa paikassa.
  3. 6.   Toimin niin, että ammattikuntani arvostus säilyy ja kasvaa
  4. 7.   Käytän ilmoittelussa ja muussa markkinoinnissa tosiasioihin perustuvia tietoja. En käytä sellaista ammattinimikettä, joka voi johtaa harhaan.

 

Eettinen toimikunta ratkaisee yhteistyössä hallituksen kanssa eettisissä kysymyksissä esiintyvät epäselvyydet.

Hallitus nimittää eettisen toimikunnan jäsenet, joita on viisi, kahdeksi vuodeksi kerrallaan.