Suomen Colonicyhdistyksen historia

Suolihuuhtelu on ikivanhaa ja samalla huippumodernia terveydenhoitoa

“Melkein 2000 vuotta on kulunut siitä, kun Ihmisenpoika opetti ihmiskunnalle ‘tietä, totuutta ja elämää’. Hän toi sairaille terveyttä ja tietämättömille viisautta ja onnea kurjuudessa eläville.” Näin kirjoittaa Essealaisten rauhanevankeliumi (julk. vuodelta 1937). Vanhat aramealaiset tekstit ovat peräisin kolmannelta vuosisadalta Kristuksen jälkeen.

Monet sairaat ja vammaiset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät häneltä:

“Jos sinä tiedät kaikki asiat, sano meille, miksi me kärsimme näistä pahoista vaivoista? Miksi emme ole terveitä niinkuin muut ihmiset? Mestari paranna meidät, jotta meistäkin tulisi voimakkaita eikä meidän enää tarvitsisi elää tässä kurjuudessa. Tiedämme, että sinun vallassasi on parantaa kaikenlaiset sairaudet. Vapauta meidät Saatanasta ja kaikista tämän suurista kärsimyksistä. Mestari sääli meitä!

Jeesus vastasi tähän: “Onnellisia olette te, jotka haluaisitte päästä irti Saatanan vallasta, sillä minä iolen ohjaava teidät meidän Äitimme enkelien kuningaskuntaan, jonne Saatanan valta ei ulotu.” – He kysyivät: “Kuka on meidän Äitimme ja keitä ovat hänen enkelinsä? Ja missä on hänen kuningaskuntansa?”

“Teidän Äitinne on teissä ja te hänessä. Hänestä olette syntyneet, hänessä te elätte ja häneen palaatte takaisin. Pitäkää hänen lakinsa, sillä ei kukaan elä kauaa eikä ole onnellinen, ellei hän  kunnioita hänen lakejaan.”

“Jos te haluatte, että elävä Jumalan sana ja hänen mahtinsa voisi tunkeutua teihin, älkää liatko ruumistanne ja henkeänne: sillä ruumis on hengen temppeli, ja henki on Jumalan temppeli. Sen tähden puhdistakaa temppeli, jotta temppelin Herra voi siinä asua ja ottaa haltuunsa paikan, joka on hänen arvoisensa.

Uudistakaa itsenne ja paastotkaa. “

“ Älkää ajatelko, että se riittää, jos veden enkeli vain ulkonaisesti teitä syleilee. Sisäinen epäpuhtaus on paljon suurempaa kuin ulkonainen epäpuhtaus. Jokainen, joka puhdistaa itsensä vain ulkonaisesti, mutta jää sisältä epäpuhtaaksi, on kuin hautaholvit, jotka ovat ulkoapäin kauniiksi maalattuja, mutta sisältä ovat täynnä kauhistuttavaa saastaisuutta ja inhottavuutta. Antakaa veden enkelin kastaa teidät myös sisäisesti, jotta vapautuisitte kaikista menneistä synneistänne ja jotta te sisäisesti tulisitte yhtä puhtaiksi kuin virran kuohu auringonvalossa.”

“Sen tähden etsikää suuri köynnöskurpitsa, jossa on miehenpituinen varsi: ottakaa pois sen ydin ja täyttäkää virran vedellä, jonka aurinko on lämmittänyt. Ripustakaa se puun oksaan ja polvistukaa maahan veden enkelin eteen ja viekää varren pää takapäähänne niin että vesi voi virrata kaikkien sisuksienne läpi. Rukoilkaa veden enkeliä, jotta hän vapauttaisi ruumiinne kaikesta epäpuhtaudesta ja sairaudesta. Antakaa veden sitten virrata ulos ruumiistamme, jotta sen mukana huuhtoutuisi sisästänne kaikki epäpuhdas ja pahanhajuinen, mikä on peräisin Saatanasta. Uudistakaa vedellä kastaminen joka paastopäivä, aina siihen päivään saakka, jolloin näette, että teistä ulos virtaava vesi on yhtä puhdasta kuin virran vaahto.”

Ensimmäisen kerran suolihuuhtelusta on maininta kuitenkin jo 1500 eKr.

Ebersin terveydenhoitoa käsittelevissä papyruskääröissä. Menetelmä tunnettiin mm. muinaisessa Kiinassa ja muinaisten hindujen ja muiden itämaisten ihmisten keskuudessa sekä Hippokrateen (460-377 ekr.) aikana Kreikassa josta tiedot siityvät keskiajalle (ajanjaksolla 500-1400) Euroopassa. 

Koneellisen suolihuuhtelun synty tapahtui käytettävissä olevien tietojen mukaan 1920-luvulla Yhdysvalloissa. Siitä johtuu Suomessa käytetty nimitys colonic-suolihuuhtelu (colonic suom. paksusuoli-). Laitteen kehitti italialaisen Dotolon perheen yritys Dotolo Research Corporation (DRC). Laitetta nimitetään itse asiassa virheellisesti  edelleen ‘koneelliseksi’, vaikka kyseessä on täysin mekaaninen laite. Vasta 1930- ja  -40 -luvuilla  hoitomuodosta tuli yleistä, kun laitteet tulivat turvallisemmiksi ja koulutetut hoitajat aloittivat työnsä.

 

Laite on  suljetun systeemin coloniclaite, jossa veden paine ja lämpötila ovat kontrolloitavissa

Huuhteluletkut olivat alkuun desinfioitavissa, mutta suulakkeet olivat jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaiset. Vasta 1984 laitteiden kanssa alettiin käyttää sekä kertakäyttöisiä huuhteluletkuja että –suulakkeita. DRC kehitti myös ensimmäisenä laitteen, jossa on itse laitteen pudistusmekanismi sekä mahdollisesti ultraviolettivalo desinfiointia varten. Suljettu systeemi estää hajujen leviämisen jotaessaan jätteenpoistoletkua myöten suoraan viemäristöön.

Vuosien sitoutumisesta tinkimättömään laatuun DRC on asiakkaiden keskuudesssa ansainnut mainetta maailman hienoimmasta colonicterapialaitteistostaan. USA:n ruoka ja lääkehallinto (U.S. Food & Drug Administration) on rekisteröinyt DRC:n lääketeollisen laitteen valmistajana. DRC:llä on saanut ISO 9001- ja ISO 13485-sertifikaatit ja CE-merkinnän Kanadan terveysministeriöltä.

Myöhemmin coloniclaitteita ryhdyttiin valmistamaan lisenssillä Euroopassa ainakin Englannissa ja Saksassa. Nykyisin näissä maissa, kuten monissa muissakin maissa coloniclaitteita valmistetaan itsenäisesti. Käytännössä laitteet muistuttavat hyvin paljon perusidealtaan toisiaan sisältäen pieniä eroavuuksia, joilla ei ole varsinasta merkitystä  hoidon tulokseen.

 Colonic-terapian rantautuminen Suomeen

Suomeen ensimmäisen coloniclaitteen toi Francisca Helkavaara, joka sai terapeuttikoulutuksensa Yhdysvalloissa. Hän aloitti toimintansa Söderkullassa 1983 mutta muutti firmansa Helsinkiin Korkeavuodenkadulle myöhemmin. Pirjo Pentti kävi hänen hoidossaan ensimmäistä kertaa heinäkuussa 1987. Hoidon valtavat vaikutukset hänen terveydentilaansa saivat hänet innostumaan asiasta ja hän oli valmis vaihtamaan ammattia maankäytön suunnittelusta mahankäytön suunnitteluun. Hän alkoi järjestellä opintomatkaa Yhdysvaltoihin Helkavaaran innostamana. Amerikklainen William Jamsa ilmoitti kuitenkin mielellään saapuvansa Suomeen pitämään colonickurssia, mikäli saisimme kokoon tarpeellisen määrän kiinnostuneita terapeutteja. Jamsa oli syntyisin suomalisista vanhemmista, mutta ei ollut itse käynyt ennen koskaan Suomessa. Hänen sukunsa juuret löytivät Haapajärveltä.

Pirjo Pentti vuokrasi työtilan Tarkk’ampujankadulta ja hankki Yhdysvalloista DRC:n suolihuuhtelulaitteen ja kaikki oli valmista, kun William Jamsa saapui Suomeen pitämään kurssia elokuussa 1988. Kurssiin osalllistui noin 10-15 kiinnostunutta, mutta heistä vain Pirjo Pentti aloitti työn käytyään jatkokurssin USA:ssa talvella 1989-90.

USA:ssa kurssiin osallistuivat myös Kalervo Mäkelä ja Maija-Liisa Järvinen. Kalervo Mäkelä on edelleen terapeuttilistallamme. Maija-Liisa Järvinen teki hoitoja alkuun Runnin kylpylässä ja sen jälkeen jonkin verran Lapinniemen kylpylässä joskus 1990-luvun alkuvuosikymmenellä.

Pirjo Pentti oli kouluttautunut aiemmin jo elävän ravinnon kouluttajaksi ja piti kursseja eri puolilla Suomea Rovaniemeä myöten. Mm. Rovaniemellä hän toivotti kurssilaiset tervetulleiksi ‘kakalle Helsinkiin’, kunnes Maisa Sarajärvi-Nuorti aloitti siellä suolihuuuhtelijana.

Suomen Colonicyhdistys perustetaan

Suomen Colonicyhdistys ry perustettiin Liisa Hallikkaan aloitteesta v. 1994. Liisa Hallikas oli Leväniemen kuntoutuskeskusta hallinnoivan säätiön asiamies. Hän oli hallintoihmisiä ja yhdistystoiminnasta tietoinen  ja halusi ostaa coloniclaitteen myös Leväniemeen. Perustamiskokous pidettiin Levänniemessä ja samalla matkalla poikkesimme Heinäveden luostarissa ja vierailimme Marja-Liisa Järvisen luona Runnin kylpylässä.

Vähitellen terapeutteja kouluttautui lisää eri puolille Suomea niin että parhaimmillaan jäsenmäärä kohosi 2000-luvulla 26:een. Sittemmin määrä  on vähentynyt osan terapeuteista jäädessä eläkkeelle ja osa on vaihtanut alaa.

Vuoden 2014 alussa yhdistyksemme jäsenrekisterin kuului 17 koulutettua colonicterapeuttia.

Hoidon tarve ja sitä mukaan myös uusien terapeuttien tarve eri puolille Suomea on saanut yhdistyksemme laatimaan varsin laajan ja kattavan koulutusohjelman, jonka avulla olemme jo saaneet ja toivottavasti saamme joukkoomme vielä lisää ammattitaitoisia colonicterapeutteja tekemään arvokasta työtämme.

 Kansainvälisiä kattojärjestöjä ovat mm. USA:ssa toimiva I-ACT eli International Association For Colon Hydrotherapy ja Englannissa toimiva RICTAT, International Association and Register of Intergrative Therapists and Trainers.

of Integrative Colon Therapists and Trainers International Association and Register of Integrative Colon Therapists and Trainers

Colonicin historiaa/ Pirjo Pentti 12.04.2014